Follow us

ฟันน้ำนมของลูกสุนัข

การดูแลรักษาฟันลูกสุนัขให้แข็งแรง เริ่มต้นได้ตั้งแต่ดูแลฟันน้ำนม

อ่านต่อ

การดูแลความสะอาดเบื้องต้นให้ลูกสุนัข

การดูแลความสะอาดให้ลูกสุนัขต้องใส่ใจทุกส่วนของร่างกาย จนไปถึงเรื่องการขับถ่าย

อ่านต่อ

วิธีสังเกตง่ายๆว่าลูกสุนัขป่วยหรือไม่

จะทราบว่าลูกสุนัขป่วยหรือไม่ต้องสังเกตจากที่อาการผิดปกติ

อ่านต่อ