Border collie (บอร์เดอร์ คอลลี่)

กลับ

Border collie (บอร์เดอร์ คอลลี่)

สุนัขพันธุ์นี้มีพลังงานเยอะมาก ต้องการการออกกำลังกายที่มากกว่าแค่การเดินเล่นรอบๆ บ้าน Border collie ชอบที่จะทำงานหรือกิจกรรม รักการวิ่งในทุ่งกว้าง ชอบไล่ต้อนฝูงสัตว์รวมทั้งคนด้วยจึงเหมาะกับผู้ใหญ่ และเด็กโต Border collie รักครอบครัว และไม่ชอบให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบริเวณบ้าน มีการผลัดขนเป็นช่วงๆ และต้องการการดูแลด้วยการแปรงขนเป็นประจำ