Boston terrier (บอสตัน เทอร์เรีย)

กลับ

Boston terrier (บอสตัน เทอร์เรีย)

Boston terrier เคยได้รับการขนานมนามว่าเป็น ‘สุภาพบุรุษแห่งอเมริกา’ เพราะลักษณะที่เนี้ยบ สุภาพ สุนัขพันธุ์นี้สอนง่าย ต้องการพื้นที่ไม่มาก ชอบอยู่ใกล้ๆกับเจ้าของ จึงเหมาะเป็นเพื่อนและสัตว์เลี้ยงของครอบครัว สุนัขพันธุ์นี้ต้องการการออกกำลังกายในระดับปานกลาง และต้องการการดูแลขนไม่มากนัก