Boxer (บ็อกเซอร์)

กลับ

Boxer (บ็อกเซอร์)

เป็นสุนัขที่เหมาะสำหรับครอบครัว ด้วยอุปนิสัยรักเด็ก ใจเย็น อดทน แต่พร้อมที่จะปกป้องเด็กๆ รักการอยู่ร่วมกับคน Boxer ต้องการการดูแลขนไม่มาก แต่ต้องการการออกกำลังกายทุกวัน