Bull terrier (บูลล์เทอร์เรีย)

กลับ

Bull terrier (บูลล์เทอร์เรีย)

Bull terrier ไม่ชอบอยู่ตามลำพัง แต่รักการได้อยู่กับเจ้าของและทุกคนในครอบครัว รักเด็ก แต่การฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งก็เป็นสิ่งจำเป็น และควรมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิดไม่ให้สุนัขตื่นเต้นเกินไปเวลาที่อยู่กับเด็กเล็ก Bull terrier มีขนสั้นต้องการการดูแลน้อย แต่ต้องการการออกกำลังกายทุกวัน