Bulldog (บูลล์ด็อก)

กลับ

Bulldog (บูลล์ด็อก)

Bulldog เป็นที่รู้จักในฐานะสุนัขสำหรับครอบครัว ด้วยนิสัยที่ผูกพันกับเด็ก สุภาพ อ่อนโยน และปกป้องในเวลาเดียวกัน สุนัขพันธุ์นี้ต้องการการดูแลขนและออกกำลังกายไม่มากนัก อาจมีปัญหาการระบายความร้อนไม่ทัน (overheating) ได้เมื่ออยู่ในที่มีอากาศร้อน ดังนั้นควรแน่ใจว่าบริเวณที่อยู่อาศัยที่ร่มเงาอย่างพอเพียง