Chinese shar-pei (ไชนีส ชาเป่ย)

กลับ

Chinese shar-pei (ไชนีส ชาเป่ย)

สุนัขพันธุ์นี้ฉลาด เรียนรู้ได้เร็ว แต่ดื้อ การฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งและสอนเกี่ยวกับการเข้าสังคมตั้งแต่ยังเล็กจึงเป็นเรื่องสำคัญ เขาต้องการการออกกำลังทุกวัน และเพราะ Shar-pei เป็นสุนัขที่รักสะอาด พวกเขาจึงต้องการการดูแลขนสม่ำเสมอ มีการอาบน้ำ ทำความสะอาดหูและการตัดเล็บให้เป็นประ