Chow chow (เชา เชา)

กลับ

Chow chow (เชา เชา)

Chow chow ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว ไม่ชอบคนแปลกหน้า เป็นสุนัขที่มีนิสัยคล้ายแมว คือ ชอบแยกไปอยู่ตัวเดียว อาจดื้อรั้นบ้าง และไม่ค่อยเข้ามาอ้อนเจ้าของมากเหมือนสุนัขพันธุ์อื่น สุนัขพันธุ์นี้ควรได้รับการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งและเรียนรู้การเข้าสังคมตั้งแต่ยังเล็ก ต้องการการออกกำลังกายทุกวันเพื่อดูแลสุขภาพผิวหนังและขนที่มีสองชั้น สุนัขพันธุ์นี้ควรได้รับการดูแลขนด้วยการแปรงและอาบน้ำเป็นประจำ