Dachshund (ดัชชุน)

กลับ

Dachshund (ดัชชุน)

Dachshund ขี้เล่น น่ารัก เป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับครอบครัว รวมทั้งบ้านที่มีเด็ก แต่เด็กควรมีผู้ใหญ่ดูแลในการเล่นกับสุนัข สุนัขพันธุ์นี้ต้องการการออกกำลังกายปานกลาง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี สำหรับการดูแลขึ้นกับลักษณะขน (พันธุ์ Duchshund มีทั้งขนสั้นและขนยาว) แต่ควรมีการดูแลด้วยการแปรงขนให้เป็นประจำด้วย