Doberman pinscher (โดเบอร์แมน)

กลับ

Doberman pinscher (โดเบอร์แมน)

Doberman pinscher เป็นที่รู้จักดีในด้านความแอคทีฟ เหมาะกับการเฝ้ายาม กล้าหาญและเชื่อฟังคำสั่ง ตื่นตัวสำหรับการเตือนภัย ต้องการความรักจากเจ้าของ เป็นเพื่อนที่เชื่อฟังและจงรักภักดี Doberman pinscher ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำ ต้องการการดูแลขนไม่มาก เนื่องจากมีขนสั้น