English cocker spaniel (อิงลิช ค็อกเกอร์ สเปเนียล)

กลับ

English cocker spaniel (อิงลิช ค็อกเกอร์ สเปเนียล)

English cocker spaniel เหมาะเป็นสัตว์เลี้ยงของครอบครัว ด้วยนิสัยที่น่ารัก ร่าเริง สังเกตได้จากหางที่กระดิกตลอดเวลา! สุนัขพันธุ์นี้เข้าได้กับทุกคนในครอบครัว ฝึกสอนได้ง่าย สามารถอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยแบบใดก็ได้ ตราบใดที่ให้พวกเขาได้ออกกำลังอย่างเพียงพอ มีขนยาวปานกลางที่ต้องการการดูแลบ้างด้วยการแปรงขน และการตัดแต่งขนบ้าง