French bulldog (เฟรนช์ บูลด็อก)

กลับ

French bulldog (เฟรนช์ บูลด็อก)

French bulldog เป็นสุนัขที่เหมาะกับการเลี้ยงในบ้าน แต่ต้องการอยู่ในห้องที่เย็นในหน้าร้อน French bulldog เป็นสุนัขที่รักการได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของ และพร้อมจะเตือนภัย เขาต้องการการออกกำลังกายและการดูแลขนไม่มากนัก