Great dane (เกรทเดน)

กลับ

Great dane (เกรทเดน)

Great dane นั้นสุภาพ และมีความรักให้กับทุกคนในครอบครัว ทำให้เป็นเพื่อนที่ดีของครอบครัว แต่ก็เหมือนกับสุนัขพันธุ์อื่นๆที่ควรมีผู้ใหญ่ดูแลเมื่อปล่อยให้เล่นกับเด็กเล็ก ขนสั้นของเขาต้องการการดูแลน้อย แต่การออกกำลังทุกวันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุนัขพันธุ์นี้