Greyhound (เกรย์ฮาวด์)

กลับ

Greyhound (เกรย์ฮาวด์)

Greyhound เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก ในขณะเดียวกันก็มีสัญชาตญาณของสุนัขล่าเนื้อ เจ้าของจึงต้องมีความอดทนในการฝึกสอน สุนัขพันธุ์นี้ชอบอยู่รวมกับคนและไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมบ้านกับสุนัขตัวอื่น ขนสั้น เรียบของสุนัขพันธุ์นี้ง่ายต่อการดูแล และเนื่องจากGreyhound เป็นสุนัขเพื่อการกีฬาการได้ออกกำลังทุกวันจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสุนัขพันธุ์นี้ อย่างไรก็ตามด้วยนิสัยที่รักการวิ่ง เจ้าของจึงควรใส่สายจูงให้ทุกครั้งเมื่อพาไปออกกำลังกายนอกบ้าน และควรอยู่ในบริเวณที่มีรั้วกั้นเสมอหากไม่มีสายจูง