Australian cattle dog (ออสเตรเลียน แคทเทิล ด็อก)

กลับ

Australian cattle dog (ออสเตรเลียน แคทเทิล ด็อก)

Australian cattle dog เป็นสุนัขที่กระตือรือร้น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน และฉลาดแสนรู้ ดังนั้นพวกเขาจะเบื่อและหมดความสุขหากไม่มีกิจกรรมให้ทำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมสำหรับพวกเขาอาจมีได้ตั้งแต่การวิ่งในทุ่งกว้าง การไล่ต้อนฝูงสัตว์ การฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง การเดินตรวจตราในไร่หรือฟาร์ม สุนัขพันธุ์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับผู้เลี้ยง พร้อมที่จะปกป้องคนในครอบครัว พวกเขาจึงระแวดระวังคนแปลกหน้า ขณะเดียวกันผู้เลี้ยงต้องทำให้เขายอมรับและเป็นผู้นำที่ดีให้กับเขาได้ ด้วยลักษณะขนที่เรียบและสั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการการดูแลขนมากนักนอกจากแปรงขนและอาบน้ำเป็นบางครั้ง