Labrador retriever (ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์)

กลับ

Labrador retriever (ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์)

Labrador retriever เหมาะกับครอบครัวที่รักการทำกิจกรรม และสุนัขพันธุ์นี้ยังเป็นมิตรที่ดีของนักล่าสัตว์ สุนัขพันธุ์นี้มีขนสองชั้นซึ่งมีการผลัดตามฤดูกาล การดูแลขนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้พวกเขามีสภาพผิวหนังและขนที่ดี และรักษาคุณสมบัติกันน้ำของขนไว้ เนื่องจากเป็นสุนัขที่ไม่ดุและฝึกฝนได้ง่าย จึงเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมทั่วไปและเป็นสุนัขที่หลายครอบครัวใฝ่ฝันหา