Maltese (มอลทีส)

กลับ

Maltese (มอลทีส)

แม้จะเป็นสุนัขขนาดเล็กแต่ Maltese ก็มีความกล้าหาญ ไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใด เป็นสุนัขที่มีนิสัยอ่อนโยน แต่ก็มีพลังงานเหลือเฟือและขี้เล่น เหมาะเป็นสัตว์เลี้ยงของครอบครัว สุนัขพันธุ์นี้ควรได้รับการดูแลด้วยการแปรงขนทุกวัน และตัดแต่งขนให้บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ขนที่ยาวนั้นพันติดกันเป็นก้อน