Miniature schnauzer (มินิชเนาเซอร์)

กลับ

Miniature schnauzer (มินิชเนาเซอร์)

Miniature schnauzer นั้นฉลาด ฝึกง่าย และร่าเริงตลอดเวลา สุนัขพันธุ์นี้ปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัดอย่างอพาร์ทเมนท์หรือคอนโดมิเนียม หรือบ้านขนาดเล็กในเมืองได้ง่าย ในขณะเดียวกันกับการอยู่ในบ้านหรือสวนที่มีบริเวณกว้างขวางและพื้นที่มากมายให้วิ่งเล่น ขนสองชั้นของสุนัขพันธุ์นี้ต้องการการดูแลด้วยการขลิบเล็มอย่างสม่ำเสมอ แต่จะมีการผลัดขนน้อยมาก