Pomeranian (ปอมเมอเรเนียน)

กลับ

Pomeranian (ปอมเมอเรเนียน)

Pomeranian เป็นสุนัขที่เฉลียวฉลาด ชอบอ้อนเจ้าของ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหากได้รับการฝึกสอนด้วยขนาดตัวที่เล็กจึงไม่ต้องการการออกกำลังกายมาก แต่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังงาน ต้องการเป็นที่สนใจและได้รับการเอาใจใส่จากคนรอบข้างเสมอ Pomeranian มีขน 2 ชั้นจำเป็นต้องแปรงเป็นประจำ