Poodle (พุดเดิ้ล)

กลับ

Poodle (พุดเดิ้ล)

Poodle มีหลายขนาดให้เหมาะกับสภาพที่อยู่อาศัยของเจ้าของ สุนัขพันธุ์นี้เหมาะแก่ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ Poodle ไม่มีการผลัดขนแต่ต้องได้รับการดูแลด้วยการแปรงและตัดแต่งขนเป็นประจำ สุนัขพันธุ์นี้แอคทีฟและต้องการการออกกำลังเป็นประจำทุกวัน