Rottweiler (ร็อตไวเลอร์)

กลับ

Rottweiler (ร็อตไวเลอร์)

Rottweiler รักเจ้าของ และอาจเป็นตัวตลกสำหรับครอบครัวและคนที่รู้จัก แต่ขณะเดียวกันก็หวงอาณาเขตและไม่ต้อนรับคนแปลกหน้า สุนัขพันธุ์นี้จำเป็นต้องได้รับการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งและเรียนรู้การเข้าสังคม Rottweiler ต้องการการออกกำลังกายทุกวัน แต่ต้องการดูแล แต่งขนไม่มากนัก อาบน้ำ 2 สัปดาห์ครั้ง