Shetland sheepdog (เชดแลนด์ชิพด๊อก)

กลับ

Shetland sheepdog (เชดแลนด์ชิพด๊อก)

Shetland sheepdog รักคนในครอบครัว แต่ไม่ชอบคนแปลกหน้า เนื่องจากเป็นสุนัขกลุ่มที่ใช้ไว้คุมฝูงปศุสัตว์ จึงอาจมีนิสัยชอบเห่าและพยายามไล่ต้อนผู้คน สุนัขพันธุ์นี้เหมาะกับการเลี้ยงในฟาร์ม แต่ก็ปรับตัวเข้าได้กับทุกสภาพที่อยู่อาศัยหากได้รับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ขนหนาสองชั้นต้องการการดูแลด้วยการแปรงอย่างสม่ำเสมอ