Thai ridgeback (ไทยหลังอาน)

กลับ

Thai ridgeback (ไทยหลังอาน)

สุนัขไทยหลังอานมีลักษณะขี้เล่น เป็นยามที่ดี ไม่ชอบคนแปลกหน้า แข็งแรงและตื่นตัว คุณจะรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยเมื่อมีสุนัขพันธุ์นี้อยู่ใกล้ๆ สุนัขพันธุ์นี้เข้ากับเด็กได้ดี สนุกกับกิจกรรมนอกบ้านและในบ้าน เช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์อื่นๆที่ควรได้รับการสอนให้อยู่ร่วมกับแมวและสุนัขตัวอื่นในบ้าน(หากมี)