Basset hound (บาสเซ็ต ฮาวด์)

กลับ

Basset hound (บาสเซ็ต ฮาวด์)

Basset hound เป็นที่รู้จักด้วยความสามารถในเรื่องการดมกลิ่น จึงถูกใช้เป็นสุนัขตามรอย แต่ด้วยนิสัยที่เรียบร้อย สุภาพ ทำให้สุนัขพันธุ์นี้เหมาะจะเป็นเพื่อนที่ดีของครอบครัวเช่นกัน ด้วยขนที่สั้นทำให้ Basset hound ไม่ต้องการการดูแลขนมากนัก สำหรับผู้ที่ไม่เคยเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้มาก่อน ควรเตรียมตัวรับมือกับพฤติกรรมชอบดมกลิ่นตามรอย เมื่อออกมาเดินเล่นนอกบ้าน