Yorkshire terrier (ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย)

กลับ

Yorkshire terrier (ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย)

Yorkie ปรับตัวได้ง่ายกับสภาพแวดล้อมหลากหลาย แต่ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงไว้นอกบ้าน ไม่มีปัญหากับการเดินทางจึงเป็นเพื่อนเที่ยวที่ดี ฉลาด แอคทีฟ แต่อาจจะดื้อ ต้องการเจ้าของที่เป็นผู้นำกลุ่มที่ดี และการฝึกสอนเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่เช่นนั้นเขาอาจแสดงอาการก้าวร้าวต่อสัตว์เลี้ยงตัวอื่น หรือคนแปลกหน้าได้ Yorkie ต้องการเวลาและที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของและครอบครัว บางครั้งอาจแสดงอาการหวง หรืออิจฉาได้ สามารถเข้ากับเด็กได้แต่เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กโตมากกว่าเด็กเล็ก และไม่เหมาะกับเด็กซน ขนาดตัวเล็กแต่ก็ต้องการออกกำลังกาย ซึ่งอาจจะเป็นการเล่น การเดินในสายจูง หรือการเล่นในสวน บางครั้งหากได้รับการออกกำลังไม่เพียงพอ อาจแสดงพฤติกรรมในเชิงลบได้ Yorkie มีขนยาวที่ต้องการการหวีและแปรงทุกวันหรือสองวัน รวมทั้งตัดแต่งขนอย่างน้อยเดือนละครั้ง แต่ไม่มีการผลัดขน