Beagle (บีเกิ้ล)

กลับ

Beagle (บีเกิ้ล)

Beagle เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับนักเดินทางและเป็นมิตรกับทุกคน จึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัว หลายคนชื่นชอบสุนัขพันธุ์นี้ด้วยขนาดตัวที่กระทัดรัด ขนสั้นจึงไม่ต้องการการดูแลมากนัก คุ้นเคยกับการอยู่รวมกันเป็นฝูงมาตั้งแต่อดีตกาล จึงไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับสุนัขตัวอื่นๆแม้จะต่างสายพันธุ์ มีนิสัยอยากรู้อยากเห็น และมีอารมณ์ขัน ชอบดมกลิ่นและตามกลิ่นไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจทำให้พลัดหลงไปได้เมื่อออกไปนอกบ้าน ควรมีกิจกรรมให้สุนัขพันธุ์นี้ได้ทำอย่างพอเพียงทุกวัน