การให้อาหารว่าที่คุณแม่ เมื่อรู้ว่าสุนัขมีตัวน้อย

เพดดิกรีแนะนำวิธีดูแลว่าที่แม่สุนัข ควรได้รับสารอาหารและการบำรุงเพื่อเพิ่มน้ำนมให้กับลูกสุนัข ข้อมูลดีๆ จากเพดดีกรี

3,972

1


อาหารคุณแม่สุนัข      จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของลูกสุนัข เริ่มจากการได้รับสารอาหารที่ถูกต้องของสุนัขท้องหรือสุนัขที่ให้นมลูก!


       เพดดิกรีร่วมกับสถาบันวิจัยวอลแธมและสัตวแพทย์พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขที่ครบถ้วนและสมดุลด้วยสารอาหารที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นโปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ให้สุนัขได้รับคุณค่าในทุกคำที่เขากิน


       การตั้งท้องของแม่สุนัขถือเป็นช่วงเวลาแสนตื่นเต้นของคนทั้งบ้านที่เฝ้ารอการมาถึงของสมาชิกใหม่ในบ้าน ซึ่งแม่สุนัขจะใช้เวลาในการตั้งท้องประมาณ 57-63 วัน ในกรณีส่วนใหญ่แม่สุนัขจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นของการตั้งท้อง จนกระทั่งสี่สัปดาห์สุดท้ายของการท้องซึ่งลูกสุนัขจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแม่สุนัขจะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ การให้อาหารที่เหมาะสมกับแม่สุนัขในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จำเป็น ระหว่างสี่สัปดาห์แรกของการตั้งท้องแม่ความต้องการสารอาหารและพลังงานของแม่สุนัขยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 


     หากให้อาหารพลังงานสูงหรือให้อาหารในปริมาณเยอะเกินไป ทำให้เกิดภาวะอ้วน มีไขมันมากอันจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการคลอด เมื่อย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ของการตั้งท้องควรเปลี่ยนมาให้อาหารสูตรลูกสุนัขที่มีสารอาหารและพลังงานเข้มข้นกว่าสูตรสุนัขโต ซึ่งเจ้าของสามารถดูปริมาณอาหารที่เหมาะสมได้จากคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ แต่โดยทั่วไปแล้วควรปรับเพิ่มปริมาณประมาณ 10-15% จากปกติ และควรแบ่งอาหารเป็นมื้อย่อยๆหลาย ๆ มื้อต่อวัน เพราะช่วงนี้กระเพาะอาหารของแม่สุนัขจะขยายตัวได้จำกัด เนื่องจากมดลูกที่ขยายตัวใหญ่ขึ้น


      ในขณะที่ดูแลลูกสุนัข ความต้องการแคลอรี่และสารอาหารของแม่สุนัขจะเพิ่มสูงขึ้นมากและแม่สุนัขจะต้องการกินอาหารวันละ 3 – 4 มื้อจากมื้อปกติ ซึ่งอาหารเหล่านี้จะมีผลต่อการให้นมลูกสุนัขและรักษาสภาพร่างกายของแม่สุนัขด้วย ช่วงให้นมลูกที่บ่อยที่สุด (โดยปกติแล้วคือ 3 – 4 สัปดาห์แรก) แม่สุนัขจะเสียน้ำหนักไปราว 4 – 7 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวให้ลูกสุนัขในรูปแบบของน้ำนม


     นอกเหนือจากอาหารแล้ว น้ำสะอาดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อสุขภาพของแม่สุนัข จึงควรเตรียมน้ำสะอาดไว้ให้แม่สุนัขเสมอCredit: สพ.ญ. ไพลิน ปีติสันต์