คำแนะนำในการฉีดวัคซีนลูกสุนัข

ลูกสุนัขอยู่ในช่วงวัยกำลังเติบโต ควรได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม มาดูกันว่าเรามีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนลูกสุนัขกันได้ที่นี่

109,967

148

ฉีดวัคซีนลูกสุนัข


  4-6 สัปดาห์

     •ตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิสุนัข

     • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ


  6-10 สัปดาห์

     • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ

     •ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัขตับอักเสบและเลพโตสไปโรซีส

     • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ

     •ป้อนยาป้องกันโรคพยาธิหัวใจ

     •ตรวจสุขภาพถ่ายพยาธิ


 10-14 สัปดาห์

     •ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัขตับอักเสบและเลพโตสไปโรซีส

     • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ


 11-12 สัปดาห์

     •ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

     •ตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิ


 ทุก1 เดือน

     •ป้อนยาป้องกันโรคพยาธิหัวใจ


 ทุก6 เดือน

     •ตรวจสุขภาพตรวจอุจจาระและถ่ายพยาธิ


 ทุก1 ปี

     •ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

     •ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัขตับอักเสบและเลพโตสไปโรซีส

     • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ


หมายเหตุ

     •ได้ 1 ปีทำหมันสุนัขเมื่ออายุ

     •ควรตรวจเลือดหาพยาธิหัวใจทุกปี

     • โปรแกรมวัคซีนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เครดิต: สพ.ญ. ไพลินปีติสันต์