โภชนาการลูกสุนัขจากแรกเกิดสู่การโตเต็มวัย – ช่วงหย่านม

ลูกสุนัขจะเริ่มสนใจในอาหารของแม่เมื่ออายุราว 2-3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สุนัขกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มาดูกันได้ที่นี่

2,546

0

โภชนาการลูกสุนัข-โตเต็มวัย

     โดยทั่วไปลูกสุนัขจะเริ่มให้ความสนใจในอาหารของแม่เมื่ออายุราว 2-3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สุนัขกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างไรก็ดีน้ำนมจะยังคงเป็นอาหารหลักสำหรับลูกสุนัขจนกระทั่งอายุ 5-6 สัปดาห์ ส่วนอายุในการหย่านมมักจะอยู่ระหว่าง 6-8 สัปดาห์ ซึ่งช่วงเวลาที่ลูกสุนัขหย่านมนี้ลูกสุนัขจะมีความไวต่อการติดเชื้อ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของทางเดินอาหารได้ง่าย เนื่องมาจากการเปลี่ยนอาหารและการแยกจากแม่ในช่วงเวลาที่ระบบภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการหย่านม ควรหย่านมลูกสุนัขอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ลูกสุนัขเกิดความเครียดน้อยที่สุด โดยควรใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ในการหย่านม และแม้ว่าลูกสุนัขในช่วงอายุนี้จะมีการพัฒนาของฟันแล้ว แต่ยังไม่ควรให้อาหารที่มีความแข็งมากๆ กับลูกสุนัขในช่วงหย่านม โดยอาหารที่ให้อาจเป็นอาหารเปียก หรืออาหารแห้งสำหรับลูกสุนัขที่สามารถทำให้นุ่มขึ้นได้โดยการเติมน้ำและเม็ดอาหารควรมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อให้เหมาะกับช่องปากของลูกสุนัข 

Credit: สพ.ญ. ไพลิน ปีติสันต์