โภชนาการลูกสุนัขจากแรกเกิดสู่การโตเต็มวัย – ช่วงเจริญเติบโต

เจ้าของสุนัขส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าควรจะเปลี่ยนจากอาหารสูตรลูกสุนัขไปเป็นอาหารสูตรสุนัขโตเมื่อไหร่ดี มาดูกันได้ที่นี่

2,137

2

โภชนาการลูกสุนัข

      เจ้าของสุนัขส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าควรจะเปลี่ยนจากอาหารสูตรลูกสุนัขไปเป็นอาหารสูตรสุนัขโตเมื่อไหร่ดีและโดยส่วนใหญ่เจ้าของมักจะเปลี่ยนไปให้อาหารสูตรสุนัขโตเมื่อลูกสุนัขอายุ 6 เดือน ซึ่งไม่ใช่เวลาที่เหมาะกับลูกสุนัขทุกสายพันธุ์  เนื่องจากสุนัขแต่ละสายพันธุ์มีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันโดยสุนัขพันธุ์เล็กเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยเร็วกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่ โดยสามารถเปลี่ยนอาหารจากสูตรลูกสุนัขเป็นสูตรสุนัขโตได้เมื่ออายุ 9 เดือน ส่วนลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ควรได้รับอาหารลูกสุนัขนานกว่าสุนัขพันธุ์เล็ก โดยสุนัขพันธุ์ใหญ่ควรกินอาหารสูตรลูกสุนัขจนถึงอายุ 18 เดือน


Credit: สพ.ญ. ไพลิน ปีติสันต์