การถ่ายพยาธิกับลูกสุนัข

การถ่ายพยาธิกับลูกสุนัขตลอดช่วงวัยเด็กจนกระทั่งเขาโตขึ้น เพราะวงจรชีวิตของพยาธิตัวกลมที่ยาถ่ายพยาธิในปัจจุบันจะฆ่าเฉพาะพยาธิตัวแก่ในลำไส้ มาดูวิธีกัน

8,496

0

     พยาธิสุนัข

     คุณจำเป็นต้องถ่ายพยาธิให้กับเขาตลอดช่วงวัยเด็กจนกระทั่งเขาโตขึ้น เหตุผลเนื่องจากวงจรชีวิตของพยาธิตัวกลมที่ยาถ่ายพยาธิในปัจจุบันจะฆ่าเฉพาะพยาธิตัวแก่ในลำไส้ แต่จะไม่มีผลต่อพยาธิที่หลบอยู่ในเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อ โดยไข่ของพยาธิจะผ่านออกมากับอุจจาระและสามารถติดกลับเข้าไปสู่ร่างกายของพวกเขาได้อีก แต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หากสัมผัสโดยตรงกับอุจจาระ อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดพยาธิของลูกสุนัขคุณควรถ่ายพยาธิให้กับเขาเป็นประจำ


Credit: สพ.ญ. ไพลิน ปีติสันต์