การดูแลความสะอาดเบื้องต้นให้ลูกสุนัข

การขับถ่าย ลูกสุนัขอายุยังน้อยจะมีกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็ก เขาจะถ่ายปัสสาวะบ่อยครั้ง มาดูวิธีดูแลเขากัน

5,780

4

     การดูแลความสะอาดลูกสุนัข

      การขับถ่าย ลูกสุนัขอายุยังน้อยจะมีกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็ก ดังนั้นเขาจะถ่ายปัสสาวะบ่อยครั้ง และเพราะสุนัขจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาด ดังนั้นเขาจะไม่ถ่ายปัสสาวะ/อุจจาระในที่นอนเขา คุณควรสร้างนิสัยในการถ่ายปัสสาวะเป็นที่ให้กับเขาโดยการวางหนังสือพิมพ์ในที่ที่คุณเลือกให้เขาให้เป็นพื้นที่ขับถ่าย ชมเชยเขาเมื่อเขาถ่ายในที่ที่กำหนดให้ 

     วิธีการสังเกตเวลาที่เขาแสดงอาการจะถ่าย เช่น เดินวน ดมพื้น แล้วนำเขาไปในที่ที่คุณกำหนดไว้ ไม่ควรลงโทษเขาถ้าเขาถ่ายไม่เป็นที่ เพราะการฝึกสอนที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากการลงโทษหรือดุว่า แต่เกิดการเรียนรู้ว่าคุณพอใจเขามากแค่ไหนเมื่อเขาทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเช่นการเข้าห้องน้ำเป็นที่เป็นทางได้ คุณควรฝึกให้เขาถ่ายในที่ที่จัดไว้ โดยใช้วิธีการสั่งเขา และชมเชยเขา ถ้าเขาถ่ายนอกบ้านคุณควรนำลูกสุนัขออกนอกบ้านทุกๆ 2 ชั่วโมง ตลอดทั้งวัน และทุกครั้งหลังอาหารเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น คุณควรรักษาความสะอาดบริเวณภายนอกที่สุนัขถ่ายด้วยเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และลดโอกาสการแพร่เชื้อโรคต่างๆ


     การแปรงขน คุณควรแปรงขนลูกสุนัขอย่างสม่ำเสมอโดยแปรงที่นุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและเขา จำไว้ว่าสุนัขพันธุ์ขนยาวจะมีขนสั้นขณะที่ยังเป็นลูกสุนัขแต่คุณก็ควรเริ่มสร้างความคุ้นเคยกับการแปรงขนตั้งแต่ยังเล็ก

      ตาและหู ตาและหูของลูกสุนัขควรสะอาดอยู่เสมอ ใช้สำลีชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบดวงตาอย่างเบามือ ส่วนหูใช้สำลีชุบน้ำยาทำความสะอาดหูเช็ด ไม่ควรใช้ไม้พันสำลีแยงเข้าไปในรูหูโดยเด็ดขาด

      เล็บ หากลูกสุนัขเดินบนพื้นแข็ง เช่น พื้นปูนบ่อยๆ เล็บของเขาจะถูกับพื้นถนนและสั้นลงอยู่แล้ว แต่หากลูกสุนัขเดินบนพื้นลื่นเช่นพื้นปูกระเบื้องคุณควรหมั่นดูแลโดยการตัดเล็บเขาให้สั้นอยู่เสมอ และไม่ควรละเลยการตัดแต่งเล็บของนิ้วติ่งที่อยู่ด้านบนด้วย แต่เล็บของสุนัขนั้นต่างจากคนเราโดยเขามีเส้นเลือดและปลายประสาทอยู่ในเล็บ ดังนั้นควรตัดเล็บให้เขาด้วยความระมัดระวัง ค่อยๆเล็มที่ละน้อย เพราะหากตัดลึกเกินไปอาจทำให้เลือดออกและลูกสุนัขจะเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดี ทำให้กลัวการตัดเล็บเมื่อโตขึ้น 


Credit: สพ.ญ. ไพลิน ปีติสันต์