การฝึกการขับถ่ายให้ลูกสุนัข

การฝึกให้ลูกสุนัขขับถ่ายไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มจากพาเขาออกไปทำธุระนอกบ้านให้เป็นเวลาแน่นอนและสม่ำเสมอ มาดูเคล็ดลับฝึกเขากันที่นี่

2,485

1


สุนัขขับถ่าย


     การฝึกให้ลูกสุนัขขับถ่ายไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มจากพาเขาออกไปทำธุระนอกบ้านให้เป็นเวลาแน่นอนและสม่ำเสมอหรือหากฝึกหัดให้ขับถ่ายบนกระดาษ หรือหนังสือพิมพ์ ต้องเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกที่พาเขามาอยู่ด้วย ซึ่งโดยปกติลูกสุนัขจะถ่ายหลังตื่นนอน หลังกินอาหารทุกครั้ง และก่อนเข้านอน ดังนั้นเพื่อให้เขาเคยชินควรพาเขาไปบริเวณที่ต้องการถ่าย หรือบนกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เตรียมไว้โดยสังเกตว่าเขาขับถ่ายตอนไหน และเมื่อเห็นว่าเขากำลังจะขับถ่าย เราก็อุ้มเขาอย่างนุ่มนวลและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เขาตกใจ และเมื่อเขาเคยชิน กับการขับถ่ายบนหนังสือพิมพ์ แล้วก็ค่อยๆ เลื่อนหนังสือพิมพ์ไปทีละนิดๆ จนอยู่ในจุดที่เราต้องการ  
เครดิต: สพ.ญ. ไพลินปีติสันต์