ลูกสุนัขกับการกินอาหาร

ลูกสุนัขที่หย่านมแล้วมาเลี้ยงในช่วงวันแรกๆแนะนำให้ใช้อาหารเดิมที่ลูกสุนัขกินมาก่อนเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาของทางเดินอาหาร

5,049

20

     การกินอาหารของสุนัข
หากคุณได้รับลูกสุนัขที่หย่านมแล้วมาเลี้ยงในช่วงวันแรกๆแนะนำให้ใช้อาหารเดิมที่ลูกสุนัขกินมาก่อนเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาของทางเดินอาหาร การเปลี่ยนอาหารให้ลูกสุนัขสามารถทำได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้เวลา 5-7 วัน โดยลดอาหารเดิมลงและค่อย ๆ เพิ่มอาหารชนิดใหม่ขึ้นทีละน้อยๆ
 
หากเขาไม่ทานอาหารเมื่อเพิ่มอาหารชนิดใหม่ในสัดส่วนที่สูง วิธีการง่าย ๆ คือลดสัดส่วนอาหารใหม่ต่ออาหารเก่าให้เป็นสัดส่วนเดิมที่เขาทานอยู่ แล้วให้เวลาเขากินอาหารในสัดส่วนนี้อีกสัก 2-3 วัน ก่อนที่จะค่อยๆเพิ่มสัดส่วนอาหารใหม่

หากคิดเทียบระหว่างลูกสุนัขและสุนัขโตที่น้ำหนักเท่ากัน ลูกสุนัขจะต้องการพลังงานมากกว่าสุนัขโต 2-5 เท่าเลยทีเดียว แต่เพราะพวกเขามีกระเพาะอาหารขนาดเล็ก จึงควรแบ่งอาหารเป็นมื้อย่อยๆหลายๆมื้อต่อวัน สำหรับลูกสุนัขที่เพิ่งหย่านมควรแบ่งอาหารเป็นวันละ 3-4 มื้อ อาหารสูตรลูกสุนัขจะมีสารอาหารครบถ้วนและพลังงานที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเขา โดยที่ไม่ต้องกินอาหารในปริมาณที่มากเกินพอดี ปริมาณอาหารที่จะให้ขึ้นอยู่กับความต้องการพลังงานของเขาซึ่งขึ้นกับสายพันธุ์ อายุ และชนิดของอาหาร (เช่นอาหารเม็ดแห้งมีพลังงานสูงกว่าอาหารแบบเปียก จึงให้ในปริมาณที่น้อยกว่า)
 
ควรให้อาหารตามปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนำเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินที่จะเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพ และเตรียมน้ำสะอาดไว้ให้เขาตลอดเวลา


Credit: สพ.ญ. ไพลิน ปีติสันต์