ความแตกต่าง ระหว่างสุนัขพันธุ์เล็กและสุนัขพันธุ์ใหญ่

ถึงเป็นน้องหมาเหมือนกันแต่ด้วยสายพันธุ์และขนาดแล้วพวกเค้ามีความแตกต่างกัน มาดูกันมีด้านไหนบ้าง.

8,929

2

ความแตกต่างระหว่าง-สุนัขพันธุ์เล็กและสุนัขพันธุ์ใหญ่


 ถึงเป็นน้องหมาเหมือนกันแต่ด้วยสายพันธุ์และขนาดแล้วพวกเค้ามีความแตกต่างกันมากๆเลยนะ 

  ความแตกต่างทางร่างกาย  เช่น

A : น้ำหนัก สุนัขพันธุ์เล็กจะมีน้ำหนักระหว่าง 20 – 40 เท่า เมื่อเทียบกับน้ำหนักแรกเกิด ในขณะที่สุนัขพันธุ์ใหญ่ จะมีน้ำหนักมากถึง 100 เท่า เมื่อเทียบกับน้ำหนักแรกเกิด

B : การเติบโต สุนัขพันธุ์เล็กเริ่มเข้าสู่วัยโต เมื่ออายุได้ 9 เดือน ในขณะที่สุนัขพันธุ์ใหญ่ เริ่มเข้าสู่วัยโต เมื่ออายุได้ 12 – 18 เดือน และโดยเฉลี่ยสุนัขพันธุ์เล็กมีอายุยืนยาวกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่

C : ขนาดของฟัน เมื่อเทียบกับพื้นที่ในปากสุนัขพันธุ์เล็กมีขนาดของฟันที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ในปาก

D : ความต้องการพลังงาน สุนัขพันธุ์เล็กต้องการพลังงานในสัดส่วนที่มากกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่ เมื่อเทียบกับขนาดตัว


 2. ความแตกต่างทางพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการกินของสุนัข

A : การกิน สุนัขพันธุ์เล็กจะมีลักษณะช่างเลือกมากกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่

B : บุคลิก ส่วนใหญ่สุนัขพันธุ์ใหญ่จะมีบุคลิกที่เงียบขรึมเมื่อโตเต็มวัย เพราะสุนัขพันธุ์ใหญ่มักจะถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นสุนัขอารักขา

      ดังนั้นเราควรให้อาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของสุนัข เพื่อให้สุนัขได้รับสารอาหารที่ครบด้วนและสมดุล และให้มีสุขภาพดีครบ 5 ประการ