วิธีให้อาหารสุนัขตามสายพันธุ์และอายุ

เพราะสุนัขแต่ละสายพันธุ์และช่วงวัยมีความต้องการที่แตกต่าง

95,485

28

วิธีให้อาหารสุนัขตามสายพันธุ์และอายุ-2

อย่างที่เราเคยบอกอยู่เสมอว่า อาหารที่เหมาะสมกับสุนัขมากที่สุดคืออาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสุนัขโดยเฉพาะ แต่สุนัขแต่ละตัวก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยทั้งในเรื่องของ ขนาดตัว สายพันธุ์ อายุ ช่วงวัย ดังนั้น เจ้าของสุนัขจึงควรให้ความสำคัญกับปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับสุนัขในแต่ละวัน โดยสามารถศึกษาได้จากด้านหลังซองผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งที่เจ้าของจะต้องคำนึงถึงอีกก็คือ 

1. ให้ดูจากปริมาณอาหารที่แนะนำต่อวันเป็นหลัก เช่นถ้าหากคุณให้อาหารสุนัขวันละ 2 มื้อ 

ปริมาณของ 2 มื้อรวมกันต้องตรงตามปริมาณที่แนะนำต่อวัน

2. ปริมาณอาหารที่เหมาะสมนั้นอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มการใช้พลังงาน หรือการออกกำลังกายของสุนัขว่ามากน้อยแค่ไหน                         

ถ้าน้องหมามีการออกกำลังกายน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ต่อวัน ให้ลดปริมาณอาหารลง 10% จากปริมาณอาหารที่เหมาะสม

3.  ปริมาณอาหารที่เหมาะสมตามคำแนะนำนี้เฉพาะจากอาหารเม็ดและอาหารเปียกเท่านั้นถ้าหากเจ้าของให้กินอาหารเสริม                  

ขนม หรือผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากต่าง ๆ ควรปรับลดปริมาณอาหารตามความเหมาะสม

4.  ปริมาณขนมหรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายสุนัขควรมีไม่เกิน 10% ของแคลอรี่จากอาหารที่น้องหมาควรได้รับในแต่ละวัน

5.  ศูนย์โภชนาการสัตว์เลี้ยง Waltham™ แนะนำให้ผสมอาหารเปียกและอาหารเม็ด โดยสัดส่วนในการให้ควรคำนึงถึง                             

สายพันธุ์และน้ำหนักตัวเป็นหลัก สามารถดูปริมาณที่แนะนำได้ในตารางด้านล่าง


ตารางวิธีให้อาหารสุนัขตามสายพันธุ์และอายุ-1