จับสัญญาณบอกโรคสุนัข พฤติกรรมอะไรบ้างนะที่บอกว่าเขากำลังป่วย ?

สุนัขไม่สามารถสื่อสารผ่านการพูดได้ การดูแลสุขภาพของพวกเขาผู้เลี้ยงจึงต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาอยู่เสมอว่า มีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่

48,374

20

     เพราะสุนัขไม่สามารถสื่อสารผ่านการพูดได้ ในการดูแลสุขภาพของพวกเขาผู้เลี้ยงจึงต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของพวกเขาอยู่เสมอว่า มีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่ เพราะการแสดงออกที่เปลี่ยนไปของสุนัขอาจเป็นอาการสุนัขป่วยอยู่ก็ได้นะคะ ... ไปดูกันดีกว่าว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณบอกโรคสุนัข กันบ้างนะ ?


c31636fb-3a49-42e3-ab5e-dd5930d0b164


   1.  ไม่ร่าเริง เฉื่อยชา ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ หรือนอนเยอะเกินไป
     สุนัขที่รู้สึกไม่สบายตัวจะลดความกระฉับกระเฉงลง นอนเยอะกว่าปกติ บางครั้งก็เป็นการสับสนระหว่างอาการสุนัขป่วยกับเข้าสู่ช่วงสุนัขสูงวัยด้วยเหมือนกัน ในส่วนของอาการนอนเยอะนับเป็นสัญญาณที่มักจะเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและหลังของโรคสุนัข ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการป่วยด้วยนะคะ

  2.  สุนัขเบื่ออาหาร กินอาหารน้อยลง
     สุนัขไม่กินอาหาร อาการไม่อยากอาหาร หรือกินได้น้อยลง เป็นสัญญาณพื้นฐานของโรคสุนัขต่าง ๆ ถ้าลองสังเกตดูแล้วพบว่าไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทำให้สุนัขไม่กินอาหาร ก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นอาการสุนัขป่วย ผู้เลี้ยงควรพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคให้แน่นอนอีกครั้ง

 3. น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว
     อาจเกิดขึ้นจากการกินอาหารได้น้อยลงและจะเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อสุนัขป่วย หากพบว่าสุนัขน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ให้รีบพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสอบว่าสุนัขมีความผิดปกติอะไร เพราะการที่น้ำหนักตัวลดลงนั้นสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เพราะป่วยจึงเบื่ออาหาร ไม่กินอาหาร ทำให้น้ำหนักตัวลด , ยังอยากกินอาหารอยู่แต่ไม่สามารถกินได้เพราะมีปัญหาเรื่องช่องปากหรือทางเดินอาหาร หรือ กินได้ปกติแต่น้ำหนักตัวกลับลดลง เป็นต้นค่ะ 

 4. มีอาการไอ
     เมือสุนัขไอต้องสังเกตดูลักษณะของการไอด้วยนะคะ ซึ่งการไอนั้นอาจเป็นอาการสุนัขป่วยของโรคร้ายแรงได้หลาย ๆ โรค โดยเฉพาะโรคพยาธิหัวใจ สุนัขมักจะไอแห้ง ๆ และไอบ่อย ๆ เหมือนพยายามคายอะไรออกมา หากพบแนะนำว่าให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะ

 5.   อาเจียน
     ผู้เลี้ยงควรสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่สุนัขอาเจียนบ้าง หากสุนัขอาเจียนอาทิตย์ละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น ก็จะถือว่าไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะอาจจะเกิดจากการที่พวกเค้ากินสิ่งของแปลกปลอมเข้าไปแล้วร่างกายขับออกมาตามธรรมชาติ    แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สุนัขอาเจียนบ่อย ๆ เช่น วันละครั้ง และมีน้ำหนักลดลงตามไปด้วย ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ อาจเป็นอาการสุนัขป่วย

 6.   สุนัขท้องเสีย
     ปัญหาสุนัขท้องเสียถือเป็นสัญญาณเตือนของอาการสุนัขป่วยที่จะสังเกตได้ง่ายและชัดเจนมาก สำหรับวิธีสังเกตว่าสุนัขท้องเสีย ให้สังเกตจากลักษณะอุจจาระว่าถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำหรือไม่ และให้สังเกตจากความถี่ในการถ่าย ถ้าถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่าวันละ 3 ครั้ง ถือว่าสุนัขมีอาการผิดปกติแล้วนะคะ

 7. กินน้ำมากกว่าปกติ
     การที่สุนัขกินน้ำมากกว่าปกติก็เป็นอาการสุนัขป่วยเป็นโรคบางชนิดได้เหมือนกันนะคะ เช่น โรคที่เกี่ยวกับไต และโรคเบาหวาน สำหรับวิธีการสังเกตว่าสุนัขกินน้ำมากกว่าปกติหรือไม่ เราต้องทราบก่อนว่าโดยเฉลี่ยแล้วสุนัขจะกินน้ำปริมาณ50-70 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน การที่สุนัขกินน้ำมากเกินไปหมายถึง การที่สุนัขกินน้ำมากกว่า 100 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/วัน  ซึ่งผู้เลี้ยงสามารถทราบได้โดยการวัดปริมาณน้ำที่สุนัขกินไปต่อวันว่ามากกว่าปริมาณที่ได้กล่าวไปหรือไม่ค่ะ