ปัจจัยที่ส่งผลให้สุนัขท้องเสีย

อาการสุนัขท้องเสียเป็นความผิดปกติที่ผู้เลี้ยงหลายคนอาจจะตกใจเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร มาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง

52,415

9

     อาการสุนัขท้องเสีย  เป็นความผิดปกติที่ผู้เลี้ยงหลายคนอาจจะตกใจเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร ทำไมสุนัขของเราจึงท้องเสียกันแน่นะ ?  


c93162ec-74e8-47f1-a8a8-c5c9117aa673

    
       อาการสุนัขท้องเสีย คือ ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดความผิดปกติในการถ่ายอุจจาระ จะมีอาการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำที่บ่อยขึ้น อาจจะมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน สุนัขท้องเสียเกิดจากลำไส้จะมีการเคลื่อนไหวหรือบีบตัวมากขึ้น ทำให้ลำไส้มีการดูดซึมอาหารและน้ำน้อยลง ปริมาณน้ำในลำไส้จึงมีมาก นั่นจึงเป็นที่มาของการถ่ายเหลว ในสุนัขท้องเสีย ผู้เลี้ยงจะสังเกตเห็นว่าสุนัขอาจจะมีอาการท้องอืด ปวดท้อง และอ่อนเพลียร่วมด้วยเมื่อมีการถ่ายบ่อยครั้งขึ้น สิ่งที่ปนมากับอุจจาระ อาจเป็นมูก เลือดสด หรือเลือดที่ผ่านการย่อยแล้วซึ่งสีจะออกน้ำตาลเข้มจนถึงดำก็ได้ ขึ้นกับสาเหตุและตำแหน่งของรอยโรค

       ส่วนสาเหตุที่ทำให้สุนัขท้องเสีย นั้นเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ช่วงอายุของสุนัข , การทำวัคซีน , อาหารที่มีความมัน หรือมีกากเมล็ดมาก และอาหารที่ไม่สะอาด , พาราสิตต่าง ๆ , เชื้อแบคทีเรีย , เชื้อไวรัส (เช่น พาโว) , ความสะอาดของที่อยู่อาศัยและความเครียด ฯลฯ

      สำหรับสุนัขท้องเสีย นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สุนัขท้องเสียแบบเฉียบพลันและสุนัขท้องเสียแบบเรื้อรัง (คือการที่สุนัขท้องเสียนานกว่า 3 สัปดาห์ )  โดยส่วนใหญ่แล้วสุนัขมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการท้องเสียจากอาหารค่อนข้างมากโดยเฉพาะสุนัขที่ผู้เลี้ยงให้กินอาหารคน สำหรับกรณีท้องเสียจากอาหารนี้จัดเป็นแบบเฉียบพลัน ซึ่่งเกิดขึ้นเร็วและเป็นไม่นาน สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อ จากสารพิษ จากอาหารหรือยาที่กินเข้าไป

       นอกจากนี้แล้ว อากาศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจมีผลให้สุนัขท้องเสียได้ อย่างเช่นในช่วงหน้าร้อน อากาศที่ร้อนยังทำให้สุนัขบางตัวกินอาหารลดลง แต่จะกินน้ำมากขึ้นแทน ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุจจาระเหลวมากกว่าที่ควร

     หากสุนัขท้องเสียสิ่งที่ผู้เลี้ยงควรปฏิบัติก็คือ ให้งดอาหารชั่วคราวประมาณ 6-12 ชั่วโมงก่อน เพื่อลดการทำงานของลำไส้ลง ให้สุนัขกินน้ำโดยอาจเสริมเกลือแร่ซองหรือน้ำหวานป้อนให้กินเพื่อชดเชยแร่ธาตุที่สูญเสียไปจากการท้องเสียได้ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมง ต้องพาไปพบสัตวแพทย์ทันทีนะคะ