โครงการหาบ้านให้สุนัขกับเพดดีกรี®

เพราะเราอยากให้สุนัขทุกตัวได้มีบ้านหรือครอบครัวที่อบอุ่น

25,117

22

หาบ้านให้สุนัข


       ......เพราะเราอยากให้สุนัขทุกตัวได้มีบ้านหรือครอบครัวที่อบอุ่นคอยให้ความรักและการดูแล นี่จึงเป็นจุดริเริ่มของโครงการ “Pedigree Find-a-home”...

     โครงการ “Pedigree Find-a-home” มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการหาครอบครัว ที่พร้อมให้ความอบอุ่นสำหรับสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง โดยมุ่งเน้นการให้การสนับสนุนเรื่องความต้องการพื้นฐานของสุนัข รวมไปถึงสถานรับเลี้ยงสุนัขที่เข้าร่วมโครงการ

     โดยสุนัขที่ร่วมอยู่ในโครงการ “Pedigree Find-a-home” นั้นเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งทั้งที่เคย
เป็นสุนัขข้างถนน สุนัขที่เจ้าของเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ซึ่งสุนัขทุกตัวที่ได้มาอยู่ในโครงการจะได้รับการฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการให้อาหารที่มีคุณภาพครบคุณค่าทางโภชนาการ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ และได้รับการฝึกฝนจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยเยียวยาพวกเขาให้มีจิตใจที่แข็งแรงมั่นคง และพร้อมที่จะเชื่อฟังคำสั่ง และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหม่ที่จะรับอุปการะพวกเขา 


        หากผู้รักสุนัขคนไหนต้องการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสุนัขในโครงการ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ 3 ช่องทางคือ 

     1. ช่วยเหลือโดยการบอกต่อเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นการบอกต่อด้วยวิธีปากต่อปาก ผ่านทาง FB Pedigree Thailand หรือ www.dogilike.com/find-a-home

    2. ร่วมบริจาค เพื่อนำเงินไปเปลี่ยนเป็นอาหารให้น้องหมาในโครงการ www.dogilike.com/find-a-home โดยสามารถบริจาคได้ผ่านทางเลขที่บัญชี 274-203582-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ค่า

    3. ช่วยเหลือโดยการอุปการะน้องหมาในโครงการ  เป็นวิธีการช่วยเหลือที่ดีที่สุดเพราะสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง จะได้รับการอุปการะจากครอบครัวใหม่ ที่จะมาเติมเต็มความรักให้กับพวกเขา....สุนัขที่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ตลอดไป โดยสามารถอุปการะผ่านสถานรับเลี้ยงสุนัขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 

    3.1) โครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน โทร.02-441-5242-4 ต่อ 1419

    3.2) โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.02-579-8574 ต่อ 8107

   3.3) ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน โทร.032-516551


      ผู้ที่สนใจและอยากทราบข้อมูลของโครงการ "Pedigree Find -a-home" และสุนัขที่ร่วมโครงการ สามารถติดตามได้ที่ www.pedigree.co.th/ หรือ www.dogilike.com/find-a-home