วิธีปรับเปลี่ยนอาหารสุนัขให้น้องหมาได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

สุนัขมีความต้องการสารอาหารและพลังงานต่างจากคน ดังนั้นเราควรให้อาหารสำหรับสุนัขที่ผลิตมาเพื่อสุนัขโดยเฉพาะ เพื่อให้สุนัขได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

4,319

1

วิธีปรับเปลี่ยนอาหารให้สุนัข

       
      เพราะสุนัขมีความต้องการสารอาหารและพลังงานที่แตกต่างจากคน ดังนั้นเราควรให้อาหารที่ผลิตมาเพื่อสุนัขโดยเฉพาะ  เพื่อให้สุนัขนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและสมดุลเหมาะกับร่างกาย และสุนัขจะได้มีสุขภาพดีครบ 5 ประการ

      ถ้าเราจะเริ่มให้อาหารเม็ดแก่สุนัข เราควรค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการให้อาหาร ระหว่างอาหารเดิมและอาหารเม็ด เพื่อให้สุนัขคุ้นเคยโดยที่


วิธีปรับเปลี่ยนอาหาร
                                                     

     สุนัขอาจจะมีการปฏิเสธอาหารสุนัขใหม่ในช่วงแรกๆ แต่เราต้องใจแข็งเพื่อให้เค้าได้ทานอาหารสุนัขที่เหมาะสมกับความต้องการของเค้า เพื่อให้เค้ามีสุขภาพดีครบ 5 ประการ