Follow us

ค้นหาผลิตภัณฑ์

 • Pedigree® Small Breed เพดดิกรี® สุนัขพันธุ์เล็ก รสตับย่าง

  มีเม็ดอาหารขนาดเล็ก มีสารอาหารครบถ้วนสมดุล พร้อมวิตามินและแร่ธาตุ 23ชนิด

 • เพดดิกรี® พลัส สูตรไดเจสชั่น

  สุขภาพทางเดินอาหารทีดีมีส่วนช่วยให้สุนัขพันธุ์เล็กมีสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรง เพื่อสุขภาพที่ดีของทางเดินอาหาร

 • เพดดิกรี® พลัส สูตร ไลท์

  สำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก การให้อาหารที่มีพลังงานและไขมันต่ำ จะช่วยให้มีน้ำหนักที่พอดีและเหมาะสม

 • เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง รสตับย่างบดพร้อมผัก

  เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง รสตับย่างบดพร้อมผัก มีชิ้นเนื้อนุ่ม อร่อย

 • เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง รสเนื้อวัวตุ๋นบดพร้อมผัก

  เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง รสเนื้อวัวตุ๋นบดพร้อมผัก มีชิ้นเนื้อนุ่ม รสชาติอร่อย

 • เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง รสไก่และตับชิ้นในน้ำเกรวี่

  เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง รสไก่และตับชิ้นในน้ำเกรวี่ มีชิ้นเนื้อนุ่ม อร่อย

 • เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง ไก่ชิ้นในน้ำเกรวี่

  เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง สูตรลูกสุนัข รสไก่ชิ้นในน้ำเกรวี่ มีชิ้นเนื้อนุ่ม เคี้ยวง่าย

 • เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง รสเนื้อวัวและไก่ชิ้นในน้ำเกรวี่

  เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง รสเนื้อวัวและไก่ชิ้นในน้ำเกรวี่ มีชิ้นเนื้อนุ่ม อร่อย มีวิตามิน แร่ธาตุ

 • เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง รสเนื้อวัวชิ้นในน้ำเกรวี่

  เพดดิกรี® ชนิดเปียกแบบซอง รสเนื้อวัวชิ้นในน้ำเกรวี่ มีชิ้นเนื้อนุ่ม อร่อย

 • Pedigree® Small Breed เพดดิกรี® สุนัขพันธุ์เล็ก รสเนื้อไก่ ตับและผัก

  มีเม็ดอาหารขนาดเล็ก มีสารอาหารครบถ้วนสมดุล พร้อมวิตามินและแร่ธาตุ 23ชนิด