เพดดิกรี® ชิกเก้นมันช์

กลับ

เพดดิกรี® ชิกเก้นมันช์

เนื้อไก่แท้ พันแท่งสติ๊กกรอบ หอมอร่อย เคี้ยวมัน มีคุณค่าโปรตีนสูง

จุดเด่น
1. เนื้อไก่แท้
2. ไขมันต่ำ
3. โปรตีนสูง

ขนาด
40 กรัม

รสชาติ
ไก่