เพดดิกรี® พลัส สูตรไดเจสชั่น

กลับ

เพดดิกรี® พลัส สูตรไดเจสชั่น

สุขภาพทางเดินอาหารทีดีมีส่วนช่วยให้สุนัขพันธุ์เล็กมีสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรง เพดดิกรี® พลัส สูตรไดเจสชั่น เพื่อสุขภาพที่ดีของทางเดินอาหาร นอกจากมีสารอาหารที่ครบถ้วนและสมดุลแล้ว ยังประกอบไปด้วย พรีไบโอติก และไฟเบอร์ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพทางเดินอาหารที่ดี และขับถ่ายอย่างเหมาะสม


จุดเด่น

มีพรีไบโอติกและเส้นใย ช่วยให้มีสุขภาพทางเดินอาหารที่ดี

ขนาด

120 กรัม